HinnastoPalkkioperusteet

Palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste sekä kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys. Milloin vastuu on tavallista tuntuvasti suurempi joko sen johdosta, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus, tai jos asialla muutoin on erityinen merkitys, voidaan nämä seikat ottaa huomioon palkkiota korottavina perusteina.

Säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, ulkomailla, erityisen vaikeissa olosuhteissa tai asianajajasta riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä suoritettavasta tehtävästä voidaan periä korotettu palkkio.

Yksittäisestä asianajotehtävästä tai siihen kuuluvasta erityisestä toimenpiteestä on pääasiallisena perusteena tehtävän suorittamisen vaatima aika. Lisäksi palkkion määräämisessä otetaan huomioon asianajajana saavutettu kokemus ja taito sekä erityisen oikeudenalan erikoisosaaminen.

Palkkio voidaan ennakolta sopia määräosaksi siitä, mitä tehtävällä saavutetaan (pactum de quota litis), tai tehdä sopimus erityisen hyvityksen suorittamisesta siinä tapauksessa, että tarkoitettu tulos saavutetaan (pactum de palmario).

Asianajomatkan aiheuttama ajanhukka veloitetaan tehtävän hoitamiseen käytetyn ajan lisäksi erikseen tavanomaisen tuntiveloituksen mukaisesti. Oman auton käyttämisestä aiheutuneet kulut ja päiväraha veloitetaan Verohallituksen päätösten mukaisina. Majoituskulut veloitetaan erikseen.

Alla olevat toimenpideveloitukset soveltuvat asianajotehtäviin, joita voidaan pitää työn määrän, laadun, etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvioiden tavanomaisina.

Palkkion lisäksi veloitetaan
aina erikseen kaikki asiasta aiheutuvat suoranaiset kulut.

Normaali tuntiveloitus on, ellei muuta ole mainittu, 248,00 e sis. alv 24 % (200,00 e alv 0%).Erillistoimien hintoja
Hinta arvonlisäveroineen (24 %) alkaen

Avioehtosopimuksen laatiminen ja todistaminen 124,00 e
Avioerohakemus 124,00 e
Avopari, sopimus noudatettavan lainsäädännön laajuudesta 124,00 e
Edunvalvontavaltakirja todistamisineen 124,00 e
Haastehakemus, summaarinen (sisältää viranomaismaksun) 243,00 e
Kiinteistön kauppa- tai lahjakirja (+ kaupanvahvistuskulut ) 155,00 e
Kaupanvahvistus (lakisääteinen, alv 0 %) 120,00 e
Lainhuudon hakeminen (+viranomaismaksu) 124,00 e
Ositussopimus 248,00 e
Perinnönjakosopimus 248,00 e
Perunkirjoituspalkkio 372,00 e
Testamentti 124,00 e

Julkisen oikeusavun palkkio perustuu niistä annettuihin määräyksiin. Lopullisen palkkion määrän julkisessa oikeusavussa määrää tuomioistuin.

Viivästyskorko
Maksuviivästyksestä peritään viivästyskorko, joka ylittää seitsemällä prosenttiyksiköllä kulloinkin voimassa olevan Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron

Maksuehto
14 vuorokautta laskun päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu
11.40