ValvontaAsianajotoimisto Markku Simula Oy:n asianajaja Markku Simula on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Asianajajaliiton jäseneksi voidaan hyväksyä tietyt jäsenyysedellytykset täyttävä kokenut lakimies. Lisäksi jäseneksi hakevan on läpäistävä erityinen asianajajatutkinto.

Asianajajaliitto pitää huolen siitä, että Suomessa toimii ammattitaidoltaan korkeatasoinen asianajajakunta. Suomen Asianajajaliitolla on velvollisuus valvoa asianajajien toimintaa. Asianajajien ammatillinen valvontajärjestelmä perustuu lakiin.

Valvonta-asiana selvitetään, onko asianajaja, julkinen oikeusavustaja ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja noudattanut hyvää asianajajatapaa (asianajajat ja julkiset oikeusavustajat) tai laissa säädettyjä hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä sääntöjä (luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat).

Asiakkaan tyytymättömyys asianajajan palkkioon voidaan käsitellä valvontalautakunnassa palkkioriita-asiana. Valvontalautakunta käsittelee itsenäisesti asianajajista tehdyt kantelut. Valvontalautakuntaan kuuluu sekä asianajajia että asianajajakunnan ulkopuolisia.

Valvontalautakunnan kotisivuilla kerrotaan, miten ammatillista valvontaa toteutetaan, kuinka kantelun voi tehdä ja miten asian käsittelyprosessi etenee.

Lisätietoja asiassa osoitteissa www.valvontalautakunta.fi ja www.asiajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Markku Simulan Oy:n Suomen Asianajajaliiton vaatima vastuuvakuuttaja on

LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Kalliokatu 2
26100 Rauma
Puhelin (02) 838 5599
www.lahitapiola.fi

Valittaminen kuluttajariitalautakuntaan
 
Asianajotoimisto Markku Simula Oy:n toiminnasta voi valittaa myös kuluttajariitalautakuntaan.
 
Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin, jonka keskeisimmät arvot ovat oikeudenmukaisuus ja oikeuden helppo saatavuus. Lautakunnan jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Lautakunta linjaa ja ohjaa kuluttajaoikeutta vakiintuneella ratkaisukäytännöllään ja uusilla täysistuntoratkaisuillaan.
 
Lisätietoa valituksen tekemisestä saat osoitteesta www.kuluttajariita.fi.
 
Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 / PL 306
00531 HELSINKI
puh. 029 566 5200
fax: 029 566 5249
sähköposti: kril(at)oikeus.fi